Sážžá sámiid searvi 

SPRÅKKURS

Davvin 1 kurs oppstart november 2017- februar 2018

Vi var så heldig å ha Heidi Karjalainen som vår lærer på dette kurset!

CHUMOTEKA

17 november hadde Senja sameforening besøk av en teatergruppe som var invitert til Arvid Hanssen festivalen i Lenvik. I den forbindelse ønsket denne gruppen å komme på besøk til oss for å bli kjent med samer også her på Senja.

Vi hadde en flott opplevelse sammen med de, og som takk for at de fikk komme hadde den en teaterframføring som bare kan oppleves.

LOGO

Vi har fått en lokal kustner til å lage logo til oss. Denne er under utarbeidelse og vil mest sannsynlig være klar til årsmøtet 22 mars 2018. Det har vært manget en idè, og vi har jobbet godt i styret for å dekke de fleste element i logoen. 

Kunstneren er Kenneth Isaksen, hjemmehørende i Vågan.

Følg med følge med, dette blir spennende.

SAMEFOLKETS DAG 6. FEBRUAR 2018 

Senja sameforening satser på barn og unge.

Vi ønsket som forening å introdusere samisk tradisjon, kultur og natur for 4. klassinger i alle kommunene som etterhvert blir Senja kommune i 2020. 

Vi tok sats og inviterte alle på 4.klassetrinn på samtlige skoler i disse kommunene.

Vi endte opp med å få besøk at 5 av 12 inviterte skoler. Dette ble tilsammen ca 200 med stort og smått.

For en dag. Takk til alle som deltok